back to home dude

TimeLine Runner

TimeLine Runner

về TimeLine Runner

chạy qua cột móc thời gian và cố gắng sống sót lâu nhất có thể! Nhảy qua các chướng ngại vật và tăng tốc khi sắp về đích. Bạn có thể chạy suốt đến 2012 được không?