back to home dude

Time Machine: Stone Age Cooking

Time Machine: Stone Age Cooking

về Time Machine: Stone Age Cooking

Sử dụng cổ máy thời gian để bắt đầu nhà hàng của chính bạn! Những người thượng cổ sẽ đạt thực đơn và công việc của bạn là phục vụ cho họ những gì họ muốn. Khi bạn chơi càng giỏi, bạn sẽ phải thực hiện nhiều món hơn cho những khách hàng của bạn!