back to home dude

Time Fcuk

Time Fcuk

về Time Fcuk

Đi qua những cấp độ khác nhau bằng cách nhảy qua giữa những khoảng cách! Di chuyển xung quanh 2 môi trường và di chuyển những vật thể xunh quanh để về đích. Bạn có thể đi được bao xa?