back to home dude

Time Clickers

Time Clickers

về Time Clickers

Dùng súng để bắn những mục tiêu! Bằng cách này bạn sẽ ghi điểm và có thể dùng số điểm đó để nâng cấp vũ khí hoặc thuê một trợ thủ. Bạn có thể tiêu diệt tất cả những tên trùm trong trò chơi này không?