back to home dude

Người Tiều Phu: Lễ Phục Sinh

Người Tiều Phu: Lễ Phục Sinh

Về Người Tiều Phu: Lễ Phục Sinh

Thậm chí trong dịp lễ Phục Sinh người tiều phu này cũng không nghỉ ngơi! Nhấn chuột để chặt một phần của thân cây, nhưng hãy chắc chắc đừng để bị bất kỳ cành cây nào rơi trúng. Bạn có thể thu thập đủ số trứng phục sinh để mở khóa một trong những nhân vật khác chứ?