back to home dude

Tìm trứng phù hợp

Tìm trứng phù hợp

Về Tìm trứng phù hợp

Những quả trứng đầy màu sắc này luôn xuất hiện theo nhóm từ ba quả trở lên. Hãy đổi vị trí hai quả trứng xung quanh để xếp thành hàng, nếu bạn kết hợp chuẩn thì trứng sẽ nở ra những chú gà con dễ thương nếu bạn nhấp chuột vào chúng. Hãy nghĩ thật nhanh để được thêm thời gian cuối mỗi cấp độ nhé. Chúc bạn may mắn!