back to home dude

Tìm trứng

Tìm trứng

về Tìm trứng

Sắp đến ngày lễ phục sinh rồi, vì thế chúng ta cần tìm ra thật nhiều những quả trứng có nhiều màu sắc và hình vẽ khác nhau. Ai cũng rất thích trứng. Hãy di chuyển để ba quả trứng có màu giống nhau gần nhau, bạn sẽ được thưởng những quả trứng đó đấy.