back to home dude

Tìm lối ra

Tìm lối ra

về Tìm lối ra

Lối ra đã bị chặn bởi những chiếc hộp gỗ. Nếu chúng cản đường bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra! Hãy di chuyển chúng và suy nghĩ kĩ trước khi quyết định hành động. Một khi chúng được di chuyển, chúng sẽ không thể quay lại vị trí cũ. Càng lên màn chơi cao hơn, mức độ khó cũng sẽ cao hơn. Nhưng may mắn thay là sẽ không có ai có thể cản đường bạn.