back to home dude

Tìm kẹo 1

Tìm kẹo 1

về Tìm kẹo 1

Hãy tìm tất cả các ngôi sao và thu thập chúng để giành điểm. Sau khi hoàn thành, hãy đi kiếm kẹo để có thể lên của tiếp theo.