back to home dude

Tìm đồ vật: Thành phố bị ám

Tìm đồ vật: Thành phố bị ám

về Tìm đồ vật: Thành phố bị ám

Công việc của bạn là tìm tất cả những món đồ bị ẩn giấu trong thành phố bị ám này! Hãy quan sát xung quanh thật kỹ và nhấn vào đèn màu xanh để chuyển vị trí. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?