back to home dude

Tìm Chim Cánh Cụt và Những Người Bạn

Tìm Chim Cánh Cụt và Những Người Bạn

Về Tìm Chim Cánh Cụt và Những Người Bạn

Có rất nhiều gấu trúc và chỉ có một chú chim cánh cụt. Bạn có thể tìm ra chú chim cánh cụt không? Đồng hồ vẫn đang chạy đấy. Mỗi chú chim cánh cụt sẽ đổi được 2 giây. Kỉ lục của bạn sẽ là bao nhiêu?