back to home dude

Tìm cách sống sót 2

Tìm cách sống sót 2

Về Tìm cách sống sót 2

Người đàn ông trong bộ đồ đen chạy trốn trên sa mạc và đang bị zombie đuổi theo, những tên zombie đã chiếm lấy nước Mỹ. Hàng nghìn người mất đi hy vọng vì chỉ còn một cách duy nhất để dành được tự do. Hãy lái ô tô đến chỗ chiếc máy bay cuối cùng đang đi tìm tự do. Tiết kiệm tiền trên đường đi để có chi phí chi trả. Thành công bạn nhé!