back to home dude

Tiger Burger

Tiger Burger

Về Tiger Burger

Tiger Woods làm việc trong một tiệm bánh hamburger. Phục vụ các khách hàng những món mà họ đặt. Hãy chắc chắn rằng vợ của anh ta không xen vào, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối!