back to home dude

Tifosi

Tifosi

về Tifosi

Đấm vào kẻ tấn công bạn. Anh ta trông khá mạnh vì thế bạn nên sử dụng tất cả những kỷ năng đấu của bạn.