back to home dude

Tiều phu Jake

Tiều phu Jake

về Tiều phu Jake

Hãy cố gắng nhặt lấy những đồng tiền xu càng nhiều càng tốt khi bạn rơi xuống. Khi bạn nhặt được càng nhiều, bạn sẽ có điểm càng cao. Nhưng hãy cảnh giác, vì có những thứ khác đang bay xung quanh bạn, tốt nhất bạn nên tránh.