back to home dude

Tiêu diệt zombie trên xe tải

Tiêu diệt zombie trên xe tải

về Tiêu diệt zombie trên xe tải

Mọi người đã bị biến thành zombie và trở nên điên loạn. Bạn và những người bạn của bạn được yêu cầu bảo vệ loài người khỏi zombie, vì vậy hãy giết chúng trước khi chúng tấn công bạn.