back to home dude

Tiêu Diệt Rồng

Tiêu Diệt Rồng

Về Tiêu Diệt Rồng

Đánh bại những con rồng, nhưng đừng để bản thân bị tiêu diệt. Tránh những con rồng bằng cách dùng chuột và ném lửa vào chúng để tiêu diệt chúng.