back to home dude

Tiêu diệt Ricochet 4

Tiêu diệt Ricochet 4

về Tiêu diệt Ricochet 4

Hãy nghĩ thật kĩ trước khi bạn nhắm và bắn! Bạn chỉ có một số lượng đạn có hạn và có rất nhiều kẻ thù cần tiêu diệt. Bạn có thể tiêu diệt tất cả các kẻ thù không?