back to home dude

Tiêu diệt quỷ dữ

Tiêu diệt quỷ dữ

về Tiêu diệt quỷ dữ

Hãy cố gắng đá những bộ mặt điên rớt xuống khỏi tảng đá bằng cách ném những khuôn mặt từ chiếc vòng xoay.