back to home dude

Tiêu diệt những kẻ nổi loạn

Tiêu diệt những kẻ nổi loạn

về Tiêu diệt những kẻ nổi loạn

Hãy đảm bảo bạn biết phải làm gì. Hãy tham gia vào một đội và bắt đầu nhiệm vụ loại bỏ tất cả kẻ thù và sống sót.