back to home dude

Tiêu diệt nấm độc

Tiêu diệt nấm độc

về Tiêu diệt nấm độc

Hãy đánh bại những cái nấm độc này bằng cách ném những quả đầu vào chúng. Trong lúc đó, bạn cố gắng nhặt được càng nhiều pha lê càng tốt.