back to home dude

Tiêu diệt lũ thây ma

Tiêu diệt lũ thây ma

về Tiêu diệt lũ thây ma

Lũ thây ma đang ẩn náu trong nhà chúng ta. Nếu như vậy, chúng ta sẽ phải phá hủy những ngôi nhà của chính mình. Chính là như vậy. Cầm lấy khẩu pháo của bạn và tiêu diệt tất cả lũ thây ma chỉ với 1 lần bắn. Tìm ra điểm yếu của tòa nhà và tiêu diệt tất cả bọn chúng.