back to home dude

Tiêu diệt lâu đài

Tiêu diệt lâu đài

về Tiêu diệt lâu đài

Hãy giúp người cầm gậy vượt qua lâu đài kinh dị! Nhấn xung quanh để khám phá những đồ vật, đi vào tất cả những căn phòng và tiêu diệt tất cả những bảo vệ để hoàn thành trò chơi! Bạn đã sẵn sàng cho thử thách này?