back to home dude

Tiêu diệt khổng long

Tiêu diệt khổng long

Về Tiêu diệt khổng long

Hãy dùng máy ném đá để tấn công những con khổng long. Nếu có khổng long xanh, bạn phải đảm bảo nó sống sót khỏi sự tấn công.