back to home dude

Tiếng ngáy 2: phiên bản mùa đông

Tiếng ngáy 2: phiên bản mùa đông

về Tiếng ngáy 2: phiên bản mùa đông

Việc chú voi có dậy và ngừng tiếng ngáy hay không đều phụ thuộc vào bạn! Hãy dùng các con vật khác nhau và thử các cách để lên cấp độ cao hơn. Bạn có thể giành được ba ngôi sao không?