back to home dude

Tiền văn minh 2: Thời kỳ đồ đồng

Tiền văn minh 2: Thời kỳ đồ đồng

về Tiền văn minh 2: Thời kỳ đồ đồng

Trò chơi này đưa bạn quay trở lại thời điểm bắt đầu của thế giới! Gần như là vậy... Bộ tộc của bạn đã quyết định chiếm vùng Trung Đông làm thuộc địa! Nhưng thật không dễ dàng để chiếm đoạt những nền văn minh khác và đi từ một bộ tộc nhỏ đến một thuộc địa đã xây dựng được những kim tự tháp - đó chính là nhiệm vụ của bạn! Bắt đầu bằng việc chăm nom người dân thật tốt, cho họ lương thực và chỗ ở. Tìm kiếm những công nghệ mới, mở khóa những công việc mới và hãy làm cho chúng phát triển thật tốt. Hãy cố gắng hết mình để gia tăng dân số và giúp cho nền văn hóa trở nên thịnh vượng. Cuối cùng, những kim tự tháp sẽ được xây dựng và chiến thắng sẽ thuộc về bạn!