back to home dude

Tiến sỹ JimJack

Tiến sỹ JimJack

Về Tiến sỹ JimJack

Hãy giúp tiến sỹ JimJack trong chuyến phiêu lưu và có được ít nhất 3 sinh vật cùng màu trên cùng 1 hàng để tấn công kẻ thù. Bạn có thể dùng những bộ khác nhau để xây dựng quân đội của chính mình và tìm cách vượt qua các cửa thử thách.