back to home dude

Tiến sĩ xúc xắc

Tiến sĩ xúc xắc

về Tiến sĩ xúc xắc

Giúp Tiến sĩ Dice để nấu các loại thuốc hoàn hảo! Ném con xúc xắc và cố gắng để có được tất cả các kết hợp khác nhau để kiếm được nhiều điểm hơn. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất?