back to home dude

Tiến sĩ Lee 1

Tiến sĩ Lee 1

về Tiến sĩ Lee 1

Đóng vai Tiến sĩ Lee và phóng tên lửa của bạn! Hãy bay xa nhất có thể và thu thập thật nhiều tiền trên đường đi. Sau mỗi lần thử bạn có thể mua những nâng cấp mới tại cửa hàng để có thể đi xa hơn!