back to home dude

Tiến Sĩ Atom & Quark: Cơn Sốt Bong Bóng

Tiến Sĩ Atom & Quark: Cơn Sốt Bong Bóng

về Tiến Sĩ Atom & Quark: Cơn Sốt Bong Bóng

Giúp tiến sĩ Atom và chú chó Quark trong một trong những thí nghiệm của họ! Hãy đưa từ 3 bong bóng cùng màu lại cạnh nhau để loại bỏ chúng khỏi trò chơi. Hãy tiếp tục đến khi tất cả những bong bóng biến mất và bạn sẽ sang được màn chơi tiếp theo!