back to home dude

Tiền Quixote

Tiền Quixote

về Tiền Quixote

Vào vai Quixote và cố gắng thu nhặt càng nhiều tiền càng tốt! Đừng rơi ra khỏi màn hình và tránh tất cả những chiếc cưa xung quanh. Di chuyển từ trái sang phải ngang qua những bệ bục để có điểm cao nhất!