back to home dude

Tiến lên Kart 1

Tiến lên Kart 1

về Tiến lên Kart 1

Chọn 1 trong 4 lộ trình đua, chờ tín hiệu xuất phát và bạn bắt đầu cuộc đua! Hãy cố gắng vượt qua đối thủ và cố gắng dẫn đầu cho đến khi cuộc đua kết thúc!