back to home dude

Tiến lên Kart

Tiến lên Kart

Về Tiến lên Kart

Đây là trò chơi cực kỳ vui nhộn mang tên Cuộc thi Kart. Hãy chọn nhân vật cho bạn và bắt đầu. Cẩn thận với những nơi đầy dầu và lạc lối. Bạn có thể thu nhặt những món quà và sử dụng phần tăng tốc trên đường.