back to home dude

Tiệm thời trang Tara

Tiệm thời trang Tara

về Tiệm thời trang Tara

Bạn là quản lý của tiệm thời trang này. Hãy giúp đỡ khách hàng để họ mua được những thứ họ muốn và rời đi vui vẻ.