back to home dude

Tiệm nữ trang

Tiệm nữ trang

về Tiệm nữ trang

Hãy kết hợp những viên đá quý và vàng để làm ra những trang sức đẹp. Bạn phải tạo nên một bộ sưu tập với giá trị lớn nhất.