back to home dude

Tiệm làm móng của Anna

Tiệm làm móng của Anna

về Tiệm làm móng của Anna

Anna trong bộ phim Frozen cuối cùng đã có thể làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn. Hãy mở tiệm làm móng của riêng cô ấy. Nhưng trước tiên cô ấy cần hoàn thành khóa huấn luyện. Bạn có thể giúp cô ấy không?