back to home dude

Tiệm cắt và tạo mẫu tóc

Tiệm cắt và tạo mẫu tóc

về Tiệm cắt và tạo mẫu tóc

Nhìn vào bức hình mẫu và tạo ra một kiểu tóc giống hệt tấm hình.