back to home dude

Tiệm bánh Falafel King

Tiệm bánh Falafel King

về Tiệm bánh Falafel King

Hãy phục vụ bánh sandwich cho khách. Bạn phải dùng đúng lượng nguyên liệu và yêu cầu trợ lý làm đầy khi cần thiết.