back to home dude

Tiệm bánh burger 2

Tiệm bánh burger 2

Về Tiệm bánh burger 2

Hãy phục vụ bữa ăn cho khách thật nhanh. Bạn phải đạt được mục tiêu mỗi ngày để hoàn thành cửa và làm khách hàng hạnh phúc