back to home dude

Tiệm bánh burger

Tiệm bánh burger

về Tiệm bánh burger

Hãy phục vụ khách nhanh hết mức có thể để giành được chỉ tiêu mỗi ngày và làm hài lòng khách hàng.