back to home dude

Tiệc Sinh Nhật Nàng Tiên Cá

Tiệc Sinh Nhật Nàng Tiên Cá

Về Tiệc Sinh Nhật Nàng Tiên Cá

Trong Tiệc Sinh Nhật Nàng Tiên Cá, Ariel đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật! Công chúa Elsa và Công chúa Rapunzel đã uống một liều thuốc tiên cá để tham dự bữa tiệc dưới nước! Hãy chuẩn bị trang phục, ăn bánh và mở những món quà sinh nhật của Ariel!