back to home dude

Tia chớp ma thuật

Tia chớp ma thuật

Về Tia chớp ma thuật

Sử dụng phép thuật của bạn để hạ gục tất cả các binh lính! Làm cho một số vật thể nổi trong không khí hoặc chỉ đơn giản là thổi chúng lên. Bạn có thể thu nhặt các viên kim cương ẩn trong từng cấp độ?