back to home dude

Thunderbirds Xông Lên: Biệt Đội

Thunderbirds Xông Lên: Biệt Đội

về Thunderbirds Xông Lên: Biệt Đội

Một tổ chức xấu xa có tên The Hood muốn cai trị cả thế giởi bằng vũ lực. The Thunderbirds là nhóm duy nhất có thể ngăn chặn chúng, nhưng họ cần sự giúp đỡ của bạn! Tham gia cùng họ và chạy, nhảy, trượt và bay cùng những nhân vật và phương tiện nổi tiếng của những bộ phim. Tiến lên, và tiêu diệt The Hood trước khi quá muộn!