back to home dude

Thu thập X

Thu thập X

về Thu thập X

Hãy bắt cá trong hồ hoặc đào lấy những khoáng vật hiếm và sau đó, bạn có thể bán chúng ở cửa tiệm của mình. Liệu bạn có kiểm đủ tiền để mua những gói nâng cấp trong trò chơi này?