back to home dude

Thu thập đá quý

Thu thập đá quý

về Thu thập đá quý

Hãy nhảy từ sàn này sang sàn kia và tránh những con quái vật. Đồng thời bạn cũng phải thu thập đá quý và coi trừng những chiếc sàn có thể biến mất.