back to home dude

Thử thách kẹo dẻo

Thử thách kẹo dẻo

về Thử thách kẹo dẻo

Nhấn vào những khối có từ hai viên kẹo dẻo cùng màu trở lên để chúng biến mất! Hãy chắc chắn rằng bạn đạt được mục tiêu đề ra ở đầu mỗi màn chơi, nếu không bạn sẽ không thể tiếp tục chơi! Chúc bạn may mắn!