back to home dude

Thử Thách Đường Cao Tốc

Thử Thách Đường Cao Tốc

Về Thử Thách Đường Cao Tốc

Bạn có thể về đích sớm nhất trong cuộc đua xe cực kỳ nhanh này? Hãy cố gắng lường trước những chỗ cong bất thình lình và chú ý đường đi của những đối thủ của bạn. Hãy cố gắng đạt được những chiếc xe mới và chiến thắng tất cả các đường đua!