back to home dude

Thử thách của Lee Lee

Thử thách của Lee Lee

về Thử thách của Lee Lee

Hãy giúp Lee Lee sưu tầm các đồ vật và đánh bại quái vật bằng cách nhảy lên chúng.