back to home dude

Thử nghiệm thành công

Thử nghiệm thành công

về Thử nghiệm thành công

Hãy mang 8 trái bóng đen tới lá cờ ở điểm đích bằng cách sắp xếp những trái bóng. Bóng rổ, bóng xà bông, tất cả đều phụ thuộc vào sự sắp xếp của bạn.