back to home dude

Thủ lĩnh Mỹ

Thủ lĩnh Mỹ

về Thủ lĩnh Mỹ

Đi bộ xung quanh lãnh thổ thù địch và cố gắng loại bỏ tất cả các đối thủ!